SCHK | aj knižnica môže byť ináPripájanie sa do siete eduroam

Ak máte problém pripojiť sa do siete eduroam, skúste postupovať podľa tohoto návodu. Návod vás navedie aj na stránku univerzity s obrázkovým návodom pre systémy Windows a Linux.

Odlišnosti oproti návodom platné na FCHPT:

  • Typ zabezpečenia: WPA2-Enterprise a Typ šifrovania AES. Metóda autentifikácie musí byť zvolená PEAP.
  • Metóda overenia musí byť nastavená na EAP-MSCHAP v2. Toto nastavenie treba zvoliť aj v OS Android!!!
  • Certifikát certifikačnej autority STU CA uvedený v príkladoch je potrebné nahradiť od 1.8.2017 certifikátom TrustedRoot.cer / TrustedRoot.pem .

Stránka SCHK na Facebooku

Dovoľujeme si vás pozvať na nasledovanie našej knižnice na stránkach Facebooku.

Odstávka služieb knižnice

V dňoch 13. až 15.1.2016 a 20.1.2016 budú prebiehať údržbové práce na systémoch fakulty. V tomto období budú nedostupné viaceré služby knižnice – digitálna knižnica, tlačové služby, cloudové služby. Služby katalógu a knižničný systém bude plne dostupný. V dňoch 13.1. a 20.1. nebude však z dôvodu nedostupnosti internetu v priestoroch možné robiť výpožičné transakcie /vracanie, vypožičiavanie a predlžovanie/.