SCHK | aj knižnica môže byť ináStranka SCHK na Facebooku

Dovoľujeme si vás pozvať na nasledovanie našej knižnice na stránkach Facebooku.

Odstávka služieb knižnice

V dňoch 13. až 15.1.2016 a 20.1.2016 budú prebiehať údržbové práce na systémoch fakulty. V tomto období budú nedostupné viaceré služby knižnice – digitálna knižnica, tlačové služby, cloudové služby. Služby katalógu a knižničný systém bude plne dostupný. V dňoch 13.1. a 20.1. nebude však z dôvodu nedostupnosti internetu v priestoroch možné robiť výpožičné transakcie /vracanie, vypožičiavanie a predlžovanie/.

Služby knižnice pre akademický rok 2015/2016

Registrácia čitateľov a výpožičné služby bude knižnica poskytovať od pondelka 3. septembra 2015.
V čase zápisu, medzi 27.8.2015 až 2.9.2015 nebudú niektoré služby knižnice dostupné. Pripravujeme pre vás novinky, ktoré sa vám isto budú páčiť.