SCHK | aj knižnica môže byť ináOdstávka služieb knižnice

V dňoch 13. až 15.1.2016 a 20.1.2016 budú prebiehať údržbové práce na systémoch fakulty. V tomto období budú nedostupné viaceré služby knižnice – digitálna knižnica, tlačové služby, cloudové služby. Služby katalógu a knižničný systém bude plne dostupný. V dňoch 13.1. a 20.1. nebude však z dôvodu nedostupnosti internetu v priestoroch možné robiť výpožičné transakcie /vracanie, vypožičiavanie a predlžovanie/.

Služby knižnice pre akademický rok 2015/2016

Registrácia čitateľov a výpožičné služby bude knižnica poskytovať od pondelka 3. septembra 2015.
V čase zápisu, medzi 27.8.2015 až 2.9.2015 nebudú niektoré služby knižnice dostupné. Pripravujeme pre vás novinky, ktoré sa vám isto budú páčiť.

Predlžovanie výpožičiek a vrátenie počas prázdnin

Všetky výpožičky je možné predĺžiť do dátumu 17.7.2015. Predlžovanie je možné uskutočniť spôsbmi uvedenýmmi na stránke Predlžovanie výpožičiek.
Počas prázdnin budú obmedzené otváracie hodiny. Všetky výpožičky môžete vrátiť poštou, alebo na č.dverí 228, v čase od 8.00 – do 13.00 hod.