Program konferencie | SCHK

Digitálna knižnica|Program konferencie

9. November 2015
9.00 – 11.30 Nové trendy v spôsoboch prezentácie digitálneho obsahu
Tomáš Fiala, Univerzitná knižnica Bratislava
12.00 – 15.30 Registrácia
12.30 – 14.30 Okrúhly stôl k projektu NISPEZ 4 (Vstup voľný aj pre osoby nezučastňujúce sa konferencie)
Cieľom okrúhlehio stola je posúdenie možností optimalizácie predplácaných informačných zdrojov ako aj ich možné rozšírenie o nové tituly
14.30 – 15.30 Workshop spoločnosti Elsevier
Workshop vedú Krzysztof Szymanski a Pavel Milasevic
15.30 – 18.00 Diskusný večer na tému “Necháme knižnice v kľude zomrieť?”
Diskusný večer moderujú Jozef Dzivák a Štepánka Žižková
18.00 – 19.00 Večera
10. November 2015
7.30 – 10.00 Raňajky a registrácia
10.00 – 12.00 Workshop I.: Šedá literatúra a Open Access v prostredí vysokých škôl
Petra Pejšová, Hana Vyčítalová, NTK Praha – Šedá literatúra
Ján Grman, SVOP – GreyBiblib – 50 odtieňov šedej literatúry
Eva Zámečníková, CVTI SR – Open access v slovenskom prostredí
Jozef Dzivák, CVTI SR – Lesk a bieda Open Access
David Horký, Thomson Reuters – Využití InCites pro hodnoceni VaV – a jak je na tom Open Access? 
12.00 – 13.30
Workshop II. Verejné knižnice v digitálnom veku
Workshop vedú Daniela Tóthová a Emília Antolíková
13.30 – 14.30 Obed
14.30 – 15.30 Workshop III. Kolotoč publikačnej činnosti
Workshop vedú Ľudmila Hrčková a Marta Dušková
15.30 – 17.30 Workshop IV.: Nové technológie, služby a zdroje pre digitálny vek knižníc
Dušan Katuščák, Žilinská univerzita – Benchmarking – knižničné a informačné štúdia a veda v Európe a v zahraničí
Ľubica Jedličková, SPU Nitra – Perspektívy, horizonty a realita (niekde) v akademickej knižnici.
Vasiliki Brachala, Taylor & Francis – Taylor & Francis update on latest acquisitions with focus on Slovak Research
Norbert Vegh, SKN Levoča – Nový systém ochrany zvukových súborov v digitálnej knižnici SKN v Levoči
17.30 – 18.30 Bleskovky (Blok 5-minutových miniprezentácií na aktuálne témy)
19.30 – 20.00 Večera
11. November 2015
7.30 – 10.00 Raňajky a registrácia
10.00 – 12.00 Workshop V.: Digitalizácia, Repozitáre, Sprístupnenie digitálneho obsahu
Vladimír Kyseľ, SĽUK – Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry – národný projekt.
Jaroslav Kvasnica, Rudolf Kreibich, Národní knihovna ČR – Webarchiv jako digitální knihovna
Miroslav Čapkovič – Pozri kto to hovorí – Dr. Watson
Christian Motovsky, Exlibris – Odemkněte Vaši knihovnu pomoci systému nove generace – intelligentni spolupráce jednoduše
Jozef Dzivák, SCHK – Narodenie knihy
12.00 – 13.00 Obed