Program konferencie | SCHK

Digitálna knižnica|Program konferencie

9. November 2015
13.00 – 15.00 Registrácia
14.30 – 15.30 Workshop spoločnosti Elsevier
15.30 – 18.00 Diskusný večer na tému “Necháme knižnice v kľude zomrieť?”
18.00 – 19.00 Večera
10. November 2015
7.30 – 10.00 Raňajky a registrácia
10.00 – 13.00 Workshop I.: Šedá literatúra a Open Access v prostredí vysokých škôl
13.00 – 14.30 Obed
14.30 – 17.30 Workshop II.: Digitalizácia, Repozitáre, Sprístupnenie digitálneho obsahu
17.30 – 18.30 Bleskovky (Blok 5-minutových miniprezentácií na aktuálne témy)
19.30 – 20.00 Večera
11. November 2015
7.30 – 10.00 Raňajky a registrácia
10.00 – 12.30 Workshop III.: Technológie, služby a zdroje pre digitálny vek knižníc
12.30 – 14.00 Obed