Program konferencie | SCHK

Digitálna knižnica|Program konferencie

Predbežný program

10. november 2014
13.00-17.00 Registrácia
Sekcia I.: Elektronické informačné zdroje a ich pridaná hodnota
14.00 – 14.20
Piotr Golkiewcz, Elsevier – Reaxys database
14.20 – 14.40
Veli-Peka Hyttinen, Scifinder – Scifinder database
14.40 – 15.00
Pavol Baťalík, Suweco – ponuka vydavateľstva Sage
15.00 – 15.20
Radka Machková, Emerald – Emerald a inovace – nové možnosti pro uživatele
15.20 – 15.40
Ewa Klorek, Taylor&Francis – Acquisition process in Central Eastern Europe
15.40 – 16.00 SciFinder Prestávka
16.00 – 16.20
Daniela Džuganová, UPJŠ – Elektronické publikovanie a akademická knižnica
16.20 – 16.40
Ondrej Latka, TUKE – Komercionalizacia akademickej kniznice TUKE
16.40 – 17.00
Jozef Dzivák, SCHK – Koncept modernej knižnice
17.00 – 17.30
Diskusia
17.30 – 19.30 Wellness
19.30 – 21.00 Uvítacia večera
21.00 Suweco Disco
11. november 2014
7.30 – 10.00 Raňajky a registrácia
9.40 – 10.00
Jozef Dzivák, SCHK – Situačná správa o open access a open data v SR
10.00 – 10.20
Mária Kadnárová, UK – Budeme mať digitálne akademické knižnice?
10.20 – 10.40
Iveta Krjaková, UPJŠ – Vyžaduje si digitálna knižnica  digitálneho knihovníka?
10.40 – 11.00
Kvetoslava Rešetová, MTF STU – Význam štrukturálnych fondov pre budovanie infraštruktúry akademických knižníc.
11.00 – 11.20
Marta Dušková, CVTI SR – Naučí nás CREPČ II. spolupracovať?
11.20 – 11.40
Prestávka
11.40 – 12.00
Beáta Bellerová, SPU – Bibliometrické služby akademických knižníc?
12.00 – 12.20
Ján Grman, SVOP – Mnohovrstvový bibliografický systém
12.20 – 12.40
David Horký, ThomsonReuters – Využití dat a nástrojů Thomson Reuters pro hodnocení vědy a výzkumu
12.40 – 14.00
Obed
14.00 – 14.20
Mária Žitňanská, CVTI SR – názov nedodaný
14.20 – 14.50
Christian Motovsky, Exlibris – názov nedodaný
14.50 – 15.20
Tomáš Vencelík, Hitachi – názov nedodaný
15.20 – 15.40 Prestávka
15.40 – 16.00
Ivan Cíglaň, UKB – Centrálny dátový archív
16.00 – 16.30
Andrej Škultéty, Tempest – názov nedodaný
17.30 – 19.30
Wellness
19.30 – 21.00 Suweco večera
12. november 2014
7.30 – 10.00 Raňajky
9.40 – 10.00
Jarmila Majerová, ŽU – Úloha katedrových knižníc vo vzdelávaní – súčasný stav a perspektív
10.00-10.20
Dušan Katuščák, ŽU – Mediológia
10.20 – 10.40
Emília Antolíková, HK Vranov – názov nedodaný
10.40 – 11.00 Blanka Snopková, ŠVK BB – Byť, a či nebyť! – Knižnice na ceste transformácie na centrá čohokoľvek.
11.00 – 11.20 Prestávka
11.20 – 11.40
Ján Krištof, Norbert Végh, SVK KE – Gramofónové platne a ďalšie inovácie digitálnej knižnice SKN
11.40 – 12.00
Valéria Závadská, SVK PO – Národný projekt je ukončený, a čo ďalej?
12.00 – 13.00 Záver a tombola