helpdesk | SCHKSCHK|helpdesk
 

“helpdesk” slúži na podrobnejšie informácie ohľadom používania softvéru, hardvéru, sietí. Tieto informácie sú určené pre študentov ako aj pre zamestnancov FCHPT.

Vyberte si, prosím, z ľavého menu.