admin

Výpožičné služby SCHK v zimnom semestri AR 2020/2021

Obdobie pandémie prinieslo zmeny do života nás všetkých. Pracujeme na zmene niektorých služieb a technických úpravách systémov pre akademický rok 2020/2021. Veríme, že novinky zlepšia a skvalitnia najmä výpožičné služby v SCHK a priestory pre všetkých používateľov.

Organizácia výpožičiek pre zimný semester AR 2020/2021 bude takáto:

– všetky nevrátené výpožičky je možné vrátiť bez obmedzení,
– registrácia používateľov, predĺženia výpožičiek a výpožičky pre zimný semester sa začnú najskôr od 14.septembra.2020.

Ďalšie podrobnosti budú postupne zverejnené na stránkach SCHK.
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás znova v škole.

Výpožičné služby SCHK v letnom semestri AR 2019/2020

V letnom semestri AR 2019/2020 budú výpožičné služby poskytované nasledovne:

Knižnica je otvorená podľa obvyklých otváracích hodín.
Dátum vrátenia výpožičiek je do 4.7.2019 do 12:00.

Úpravou študijného harmonogramu bolo skúškové obdobie predĺžené do 25.7.2020.
Všetky výpožičky je možné do 27.7.2020 do 13:00 predĺžiť. O predĺženie treba požiadať osobne, emailom, SMS, alebo telefonicky.
Pri predlžovaní uvádzajte číslo používateľského preukazu.
Predlžovanie a výpožičky na obdobie prázdnin sa bude riešiť individuálne.

Tieto pravidlá platia pre všetky ročníky všetkých stupňov štúdia.

WiFi sieť pre zamestnancov FCHPT

Vážení kolegovia
Dňom 20.3.2019 je popri bezdrôtovej sieti „eduroam“ k dispozícii pre zamestnancov fakulty bezdrôtová sieť „fchpt“.

Prihlasovacie meno do siete „eduroam“ je v tvare „login@stuba.sk“ a do siete „fchpt“ je to len „login“, kde login je prihlasovacie meno do AIS.

Rozdiely oboch sietí:
eduroam – je sieť v rámci projektu Eduroam, ktorá umožňuje bezplatné pripojenie študentov a zamestnancov v rámci počítačových sietí participujúcich inštitúcií. Z toho je zrejmé, že sa jedná o sieť, ktorá síce poskytuje pripojenie, ale neumožňuje prístup do častí IKT, ktoré sú neprístupné verejnosti. Napr. prístup do dochádzky, aktualizačného servera antivírusu, interných systémov a.p..
fchpt – je sieť určená pre zamestnancov fakulty s prístupom do všetkých potrebných interných sietí a systémov. Nie je povolená pre študentov všetkých stupňov.

Všetky časti sietí a systémov, vzhľadom na rozmanitosť a role v informačnom systéme STU sú nastavené podľa toho, ako sme oboznámení o ich potrebe pre zamestnancov. Ak by vám niektorá služba alebo systém prevádzkovaný STU nebol v sieti „fchpt“ dostupný, prosím o včasné informovanie technikov IKT v knižnici.

Linka na stánku pomocníka:
WiFi eduroam