admin

Výpožičné služby SCHK v letnom semestri AR 2018/2019

V letnom semestri AR 2018/2019 budú výpožičné služby poskytované takto:

Výpožičky sa budú poskytovať od 22.1.2019 do 29.6.2019.
Predĺženie výpožičiek zo zimného semestra od 22.1.2019 do 29.6.2019.
Dátum vrátenia je v oboch prípadoch 29.6.2019 do 12:00.

Predlžovanie a výpožičky na obdobie prázdnin sa bude riešiť individuálne.

Tieto pravidlá platia pre všetky ročníky všetkých stupňov štúdia.

Odstávka systému Digitálnej knižnice

Systém Digitálnej knižnice je po odstávke opäť prístupný. Ďakujeme vám za trpezlivosť.

Vážení používatelia.
Ospravedlňujeme sa za problémy, ktoré vám môže spôsobiť výpadok prístupu k študijnej literatúre v Digitálnej knižnici.
Migrujeme na nový lepší systém, ktorý vám prinesie zlepšenia.
Ďakujeme za pochopenie.

Výpožičné služby SCHK v letnom semestri.

V letnom semestri AR 2017/2018 budú výpožičné služby poskytované takto:

Výpožičky sa budú poskytovať od 22.1.2018 do 29.6.2018.
Predĺženie výpožičiek zo zimného semestra od 22.1.2018 do 28.2.2018.
Dátum vrátenia je v oboch prípadoch 29.6.2018 do 12:00.

Predlžovanie a výpožičky na obdobie prázdnin sa bude riešiť individuálne.

Tieto pravidlá platia pre všetky ročníky všetkých stupňov štúdia.

Pripájanie sa do siete eduroam

Ak máte problém pripojiť sa do siete eduroam, skúste postupovať podľa tohoto návodu. Návod vás navedie aj na stránku univerzity s obrázkovým návodom pre systémy Windows a Linux.

Odlišnosti oproti návodom platné na FCHPT:

  • Typ zabezpečenia: WPA2-Enterprise a Typ šifrovania AES. Metóda autentifikácie musí byť zvolená PEAP.
  • Metóda overenia musí byť nastavená na EAP-MSCHAP v2. Toto nastavenie treba zvoliť aj v OS Android!!!
  • Certifikát certifikačnej autority STU CA uvedený v príkladoch je potrebné nahradiť od 1.8.2017 certifikátom TrustedRoot.cer / TrustedRoot.pem .