marian

Výpožičné služby SCHK cez vianočné sviatky a skúškové obdobie AR 2020/2021

Počas vianočných a novoročných sviatkov bude knižnica zatvorená.

Počas skúškového obdobia AR 2020/2021 budú výpožičné služby poskytované nasledovne:

Knižnica je otvorená podľa obvyklých otváracích hodín.
Dátum vrátenia výpožičiek si skontrolujte po prihlásení sa do svojho účtu v katalógu SCHK https://kis.fchpt.stuba.sk
Všetky výpožičky je možné v katalógu SCHK aj predĺžiť.
Výpožičky je možné vrátiť aj poštou.

Výpožičné služby môžu byť obmedzené aj v čase, keď budú vyhlásené opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Študijná literatúra je dostupná aj online cez Digitálnu knižnicu.

Tieto pravidlá platia pre všetky ročníky všetkých stupňov štúdia.