Uncategorized

Výpožičné služby SCHK v letnom semestri AR 2019/2020

V letnom semestri AR 2019/2020 budú výpožičné služby poskytované nasledovne:

Knižnica je otvorená podľa obvyklých otváracích hodín.
Dátum vrátenia výpožičiek je do 4.7.2019 do 12:00.

Úpravou študijného harmonogramu bolo skúškové obdobie predĺžené do 25.7.2020.
Všetky výpožičky je možné do 27.7.2020 do 13:00 predĺžiť. O predĺženie treba požiadať osobne, emailom, SMS, alebo telefonicky.
Pri predlžovaní uvádzajte číslo používateľského preukazu.
Predlžovanie a výpožičky na obdobie prázdnin sa bude riešiť individuálne.

Tieto pravidlá platia pre všetky ročníky všetkých stupňov štúdia.

Odstávka siete a systémov FCHPT

Úpravy elektrického rozvodu a údržby vybavenia v serverovni si vyžiadajú v dňoch 1. až 3.2.2019 (piatok až nedeľa) odstavenie celej sieťovej infraštruktúry a serverov fakulty. Nebudú dostupné žiadne služby poskytované v sieti FCHPT ani služby poskytované von zo siete. Ďakujeme za pochopenie.

Výpožičné služby SCHK v letnom semestri AR 2018/2019

V letnom semestri AR 2018/2019 budú výpožičné služby poskytované takto:

Výpožičky sa budú poskytovať od 22.1.2019 do 29.6.2019.
Predĺženie výpožičiek zo zimného semestra od 22.1.2019 do 29.6.2019.
Dátum vrátenia je v oboch prípadoch 29.6.2019 do 12:00.

Predlžovanie a výpožičky na obdobie prázdnin sa bude riešiť individuálne.

Tieto pravidlá platia pre všetky ročníky všetkých stupňov štúdia.

Odstávka systému Digitálnej knižnice

Systém Digitálnej knižnice je po odstávke opäť prístupný. Ďakujeme vám za trpezlivosť.

Vážení používatelia.
Ospravedlňujeme sa za problémy, ktoré vám môže spôsobiť výpadok prístupu k študijnej literatúre v Digitálnej knižnici.
Migrujeme na nový lepší systém, ktorý vám prinesie zlepšenia.
Ďakujeme za pochopenie.