eArchive

Základné informácie

Prostredníctvom služby eArchive umožňujeme prezerať si digitalizovaný študijný materiál, ako napríklad záverečné práce, ktorý je určený na dlhodobú archiváciu. V elektronickom archíve sa dá vyhľadávať podľa hesla a prezerať podľa kategórií.


Vstup do eArchive

Vstup do služby eArchive tu.
(Adresa: fez.schk.sk)


Spôsob prihlásenia

Prístup do služby je možný po splnení špeciálnych požiadaviek závislých od jednotlivého typu dokumentu na eArchive.