E-mail a IP pridelenie

E-mail pre študenta, zamestnanca

Správu elektronických schránok zabezpečuje CVT STU. V prípade problémov sa obracajte priamo na správcov poštového servera. Všetky informácie sú dostupné na stránke: https://webmail.stuba.sk/


Pridelenie IP

Pripájanie sa do dátovej siete fakulty je samoobslužné.
1/ Pre pripojenie do WiFi siete použite prihlasovacie údaje, ktoré si vygenerujete v AIS.
2/ Pre pripojenie sa do pevnej siete sa používa univerzitný login. Registračná stránka je na odkaze: https://pf.fchpt.stuba.sk. V prípade, že sa pripájate v mieste, kde je vzhľadom na stav siete povolené pripájanie sa cez malý switch, je registrácia do siete fakulty možná len písomne. Vyplňte, prosím, formulár pre novú IP adresu a odošlite na e-mail support@fchpt.stuba.sk, obratom dostanete novú IP-adresu a dôležité sieťové konfiguračné nastavenia. V prípade doktorandov treba uviesť aj meno vedúceho.