Microsoft Select

Licencovanie produktov fy Microsoft na STU – stav k 9.11.2009

STU má prostredníctvom Ministerstva školstva SR uzatvorené dve zmluvy na nákup programových produktov fy Microsoft. Licencie a produkty uvedené v ďalšom sú určené len na výučbu a správu univerzity, nie sú určené na vykonávanie podnikateľskej činnosti.

Microsoft Select

Zmluva umožňuje zakúpenie všetkých SW produktov (okrem hier a Encarty) za ceny so zľavou 70 – 90% oproti cenníkovým cenám. Zakúpenie produktu je trvalé, kupujúci si môže zakúpený počet licencií ľubovoľne inštalovať (napr. pri vyradení počítača môže licenciu preniesť na nový počítač), nesmie však prekročiť zakúpený počet licencií daného produktu.

Postup pri nákupe licencií:

Ceny jednotlivých produktov oznámi Vykonávacie stredisko programu Select, Vazovova 5 (tel.: 0918 – 669180, select@vm.stuba.sk) na požiadanie, cenník nie je zverejňovaný.

Objednávku si zabezpečí priamo každé pracovisko na potrebný počet licencií.

Objednávku adresuje na nášho LAR-a (Large Account Reseller):

exe, spol. s r.o.,

Na Hrebienku 5,

81102 Bratislava

Firma exe zabezpečí licenčné čísla, produkt zabezpečí Vykonávacie stredisko (jeho kópiu na CD/DVD).

Pracovisko univerzity je zodpovedné za legálne využívanie produktu.

Campus Agrement

Zmluva umožňuje prenájom licencií všetkých SW produktov na určité obdobie (spravidla rok) s možnosťou predĺženia taktiež za určitý poplatok na ďalšie obdobie. Po skončení prenájmu (alebo zmluvy) je pracovisko povinné prestať s používaním týchto produktov. Súčasná zmluva je uzatvorená na obdobie do 30.6.2012.

V rámci zmluvy môže STU bezplatne (poplatok hradí MŠ SR) využívať nasledovné produkty na určitom (ale dosť vysokom) počte počítačov:

Upgrade operačného systému osobných počítačov (s možnosťou downgrade pri určitých OS)

Office vo všetkých verziách a jazykových mutáciách

Terminálové (klientské) licencie serverov

Desktop Optimization Pack (SW na diaľkovú správu PC)

Produkty na bezodplatné využívanie distribuuje Vykonávacie stredisko spolu s licenčnými kľúčmi na jednotlivé fakulty a pracoviská univerzity. Fakulty a pracoviská zodpovedajú za správne využívanie produktov v súlade s licenčnou zmluvou.

Postup pri nákupe licencií je zhodný so zmluvou Select.

Licencie operačného systému pre nový počítač

Sa nakupujú vždy s novým počítačom vo verzii OEM (Original Equipment Manufacturer – čiže verzia pre výrobcov počítačov), podrobnosti viď http://www.microsoft.com/slovakia/licencie/rieseniatypl/oem.mspx

Ani jedna zmluva neumožňuje nákup nového počítača bez licencie OS (okrem používania produktov iných konkurenčných firiem) s následným využívaním licencie v rámci niektorej zmluvy.

Licencia OEM zaniká s vyradením daného počítača, nie je možné jej prenesenie na iný počítač.

Legalizácia operačného systému  (na počítače zakúpené bez OS alebo darované tiež bez OS) je možná v rámci týchto zmlúv. Podrobnosti oznámi Vykonávacie stredisko na vyžiadanie.

Nákup SA (Software Assurance)

V rámci oboch zmlúv je možný nákup väčšiny produktov s poistením dodávky novej verzie. Ak počas platnosti vašej licencie vydá Microsoft novú vyššiu verziu produktu, máte nárok na jej bezplatnú dodávku (len za manipulačný poplatok alebo aj bez neho).

Nákup SA je možný len s nákupom licencie (nie dodatočne), finančne je vyšší cca 20 – 40% oproti rovnakej licencie bez SA.