WiFi eduroam

WiFi na STU je umožnené v rámci projektu Eduroam – infraštruktúrou, ktorá umožňuje bezplatné pripojenie študentov a zamestnancov v rámci počítačových sietí participujúcich inštitúcií.

Postup pripojenia:

1. Získanie prístupových údajov pre zamestnancov a študentov STU

2. Získanie automatického inštalátora sieťového profilu pre nastavenie site eduroam pomocou nástroja eduroam CAT

Podporované OS: Microsoft Windows, Linux, Apple, Android, Chrome.

  • – Vyberte organizáciu STU:

  • Stránka automaticky detekuje operačný systém počítača a ponúkne potrebný inštalátor na stiahnutie. Prípadne si môžete stiahnuť aj iný inštalátor pre iné zariadenie:

  • Po stiahnutí inštalátor spustite. Podľa inštrukcií zadajte svoje prihlasovacie údaje v tvare login@stuba.sk a heslo vygenerované v AIS.

Technické parametre pripojenia na FCHPT STU:

  • SSID: eduroam
  • Typ zabezpečenia: WPA2-Enterprise a Metóda autentifikácie musí byť zvolená PEAP.
  • Typ šifrovania AES.
  • Metóda autentifikácie PEAP.
  • Metóda overenia musí byť nastavená na EAP-MSCHAP v2.

Návody ako sa pripojiť k sieti Eduroam nájdete aj na stránke wifi.stuba.sk. Tu je linka: Ako sa pripojiť do eduroam..