Dokedy platí preukaz do knižnice?

Dokedy platí preukaz do knižnice?

Preukaz je platný do 31.8. v danom akademickom roku.