Group: Preukaz do knižnice

Ako sa zaregistrujem do knižnice?

Pre využitie služieb knižnice, najmä výpožičiek a rezervácií študijnej literatúry je potrebné sa zaregistrovať v knižničnom systéme SCHK. Registrácia pre študentov a zamestnancov fakulty sa vykoná automaticky prihlásením sa na tejto stránke univerzitným loginom a odsúhlasením GDPR. Pre aktivovanie účtu môže byť potrebné uhradiť registračný poplatok.
Cenník poplatkov je dostupný na hlavnej stránke SCHK.

Ako si predĺžim platnosť preukazu do knižnice?

Platnosť preukazu sa predĺži po zaplatení registračného poplatku podľa cenníka v danom akademickom roku. Platbu poplatku je možné vykonať hotovostne v pokladni knižnice alebo bezhotovostne na účet fakulty: SK7881800000007000081471. Variabilný symbol: 6288. Do poznámky pre príjemcu sa uvádza: Registrácia a svoje meno. Kópiu o vykonaní platby sa odošlite prostredníctvom formulára na stránke knižnice Spýtajte sa knižnice. Po obdržaní potvrdenky vám bude aktivovaný účet v knižnici. Potvrdenie dostanete emailom.