Digitalizované učebnice a skriptá

Slovenská chemická knižnica od dnešného dňa sprístupnila pre svojich čitateľov novú službu eStudy – Digitálnu knižnicu študijnej literatúry. Služba je dostupná v testovacom režime /spoločný prístup/ na adrese ebooks.schk.sk. Služba je dostupná na všetkých počítačoch pripojených do siete FCHPT a pre prístup mimo budovy fakulty je potrebné pripojenie do siete STU cez VPN.