O knižnici a projektoch

História knižnice
Knižnica vznikla v roku 1955 ako Knižničné stredisko pri Chemickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V roku 1962 sa pretransformovala na Ústrednú knižnicu pri Chemickej fakulte SVŠT v Bratislave. Neskôr bola premenovaná na  Ústrednú knižnicu pri Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave. V roku 1974 bola premenovaná na Študijné a informačné stredisko pri Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave. Rozhodnutím dekana FCHPT STU č. 4/2004 s účinnosťou od 1.3.2004 je zriadená Slovenská chemická knižnica.

Projekty SCHK
Doterajšie najúspešnejšie projekty zahŕňajú:

Momentáne pracujeme na týchto projektoch:
V rámci širšieho projektu SUCCEED pracujeme na dielčej úlohe evaluácie pracovných nástrojov pre optimalizáciu (masovej) digitalizácie. Testujeme a vyhodnocujeme grafické nástroje, ktoré sme integrovali do procesu prenosu analógových dát na digitálne. Evaluácia nástrojov bude slúžiť na ďalšie usmerňovanie kulúrnych a vedeckých inštitúcií a odporúčaní, čo sa týka spracovávania a post-processingu ich digitálnych dát a skenov. Viac informácií o projekte na http://succeed-project.eu/

SCHK si spolu s významnými kultúrnymi inštitúciami krajín V4 pripomína výročie 1.sv.vojny projektom WWI – 100 years. Najdôležitejšími výstupmi projektu bude webová stránka s pôvodným materiálom a dokumentmi najdôležitejším pre chápanie vývinu vojny. Projekt teda zahŕňa prípravu digitálnych a analógových dokumentov, skenovanie, prípravu metaúdajov, dizajn webstránky a funkcionalít pre čo najlepšie a najkvalitnejšie využitie a zobrazovanie dokumentov. Podrobné informácie na http://www.schk.sk/wordpress/wwi-100-years/