Digitalizácia informačných fondov z oblasti spracovania drevnej hmoty

Digitalizácia informačných fondov z oblasti spracovania drevnej hmoty

Termín realizácie :

15.decembra 2008 – 31.októbra 2009

Popis projektu:

Cieľom projektu je  zachovať a sprístupniť  informačný fond orientovaný na tematiku spracovania drevnej hmoty a jej príbuzných tematík pre výskumné inštitúcie, vysoké, stredné školy ako aj širokú odbornú verejnosť.

Riešitelia projektu:

Slovenská chemická knižnica

Výskumný ústav dreva, celulózy a papiera

Financovanie projektu:

141 838 EUR