Odstávka siete a systémov FCHPT

Úpravy elektrického rozvodu a údržby vybavenia v serverovni si vyžiadajú v dňoch 1. až 3.2.2019 (piatok až nedeľa) odstavenie celej sieťovej infraštruktúry a serverov fakulty. Nebudú dostupné žiadne služby poskytované v sieti FCHPT ani služby poskytované von zo siete. Ďakujeme za pochopenie.