Odstávka služieb knižnice

V dňoch 13. až 15.1.2016 a 20.1.2016 budú prebiehať údržbové práce na systémoch fakulty. V tomto období budú nedostupné viaceré služby knižnice – digitálna knižnica, tlačové služby, cloudové služby. Služby katalógu a knižničný systém bude plne dostupný. V dňoch 13.1. a 20.1. nebude však z dôvodu nedostupnosti internetu v priestoroch možné robiť výpožičné transakcie /vracanie, vypožičiavanie a predlžovanie/.