Oznamy knižnice

Výpožičné služby SCHK cez vianočné sviatky a skúškové obdobie AR 2020/2021

Počas vianočných a novoročných sviatkov bude knižnica zatvorená.

Počas skúškového obdobia AR 2020/2021 budú výpožičné služby poskytované nasledovne:

Knižnica je otvorená podľa obvyklých otváracích hodín.
Dátum vrátenia výpožičiek si skontrolujte po prihlásení sa do svojho účtu v katalógu SCHK https://kis.fchpt.stuba.sk
Všetky výpožičky je možné v katalógu SCHK aj predĺžiť.
Výpožičky je možné vrátiť aj poštou.

Výpožičné služby môžu byť obmedzené aj v čase, keď budú vyhlásené opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Študijná literatúra je dostupná aj online cez Digitálnu knižnicu.

Tieto pravidlá platia pre všetky ročníky všetkých stupňov štúdia.

Výpožičné služby SCHK v zimnom semestri AR 2020/2021

Obdobie pandémie prinieslo zmeny do života nás všetkých. Pracujeme na zmene niektorých služieb a technických úpravách systémov pre akademický rok 2020/2021. Veríme, že novinky zlepšia a skvalitnia najmä výpožičné služby v SCHK a priestory pre všetkých používateľov.

Organizácia výpožičiek pre zimný semester AR 2020/2021 bude takáto:

– všetky nevrátené výpožičky je možné vrátiť bez obmedzení,
– registrácia používateľov, predĺženia výpožičiek a výpožičky pre zimný semester sa začnú najskôr od 14.septembra.2020.

Ďalšie podrobnosti budú postupne zverejnené na stránkach SCHK.
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás znova v škole.