Oznamy knižnice

Výpožičné služby SCHK pre zimný semester AR 2022/2023

Organizácia výpožičiek pre zimný semester AR 2022/2023 bude takáto:

– všetky nevrátené výpožičky je možné vrátiť bez obmedzení,
– registrácia používateľov, predĺženia výpožičiek a výpožičky pre zimný semester sa začnú najskôr od 6.septembra 2022,
– poplatky za služby sú v Cenníku SCHK.

Ďalšie podrobnosti budú postupne zverejnené na stránkach SCHK.
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás znova v škole.

Vrátenie výpožičiek v čase letných prázdnin AR 2021/2022

V čase letných prázdnin je možné vrátiť výpožičky v knižnici alebo v kancelárii knižnice 228. Výpožičky je možné poslať aj poštou na adresu knižnice.
Ak si potrebujete svoje výpožičky ponechať aj počas prázdnin, alebo v ďalšom AR 2022/2023, skontrolujte si výpožičnú dobu a včas si ich predĺžte.
Želáme vám príjemné prázdniny.

Výpožičky zo zimného semestra a nové výpožičky v AR 21/22

Všetky svoje výpožičky si môžete predlžovať v knižničnom systéme SCHK. Knižky môžete vrátiť aj osobne v SCHK podľa platných pravidiel STU, alebo poštou.
Budova fakulty však bude v čase vianočných sviatkov až do Nového roka uzatvorená, v tomto čase nebude možné vrátenie osobne.
Ak potrebujete pomoc, skúste to najskôr v odpovediach na časté otázky. Ak odpoveď nenájdete, použite formulár Spýtajte sa knižnice.
Ďakujeme vám a želáme vám šťastné a požehnané vianočné sviatky a v novom roku 2022 najmä veľa zdravia, síl a elánu do ďalšieho štúdia.

Výpožičné služby SCHK v zimnom semestri AR 2021/2022

Organizácia výpožičiek pre zimný semester AR 2021/2022 bude takáto:

– všetky nevrátené výpožičky je možné vrátiť bez obmedzení,
– registrácia používateľov, predĺženia výpožičiek a výpožičky pre zimný semester sa začnú najskôr od 6.septembra 2021.

Ďalšie podrobnosti budú postupne zverejnené na stránkach SCHK.
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás znova v škole.