Oznamy knižnice

Výpožičné služby SCHK v zimnom semestri AR 2021/2022

Organizácia výpožičiek pre zimný semester AR 2021/2022 bude takáto:

– všetky nevrátené výpožičky je možné vrátiť bez obmedzení,
– registrácia používateľov, predĺženia výpožičiek a výpožičky pre zimný semester sa začnú najskôr od 6.septembra 2021.

Ďalšie podrobnosti budú postupne zverejnené na stránkach SCHK.
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás znova v škole.

Vrátenie výpožičiek v čase prázdnin

V čase prázdnin je možné vrátiť výpožičky v knižnici  alebo v miestnostiach knižnice 228, 230. V dňoch od 9. – 20.8.2021 je na fakulte úplná odstávka vody z dôvodu rekonštrukcie potrubia. V týchto dňoch bude knižnica úplne zatvorená.

Výpožičné služby SCHK v letnom semestri AR 2020/2021

Počas letného semestra AR 2020/2021 budú výpožičné služby poskytované nasledovne:

Všetky verejné priestory knižnice sú otvorené podľa platného COVID automatu a pri dodržaní hygienických predpisov.

Študijná literatúra je dostupná online cez Digitálnu knižnicu.

Výpožičky sa realizujú všetkými dostupnými spôsobmi.
Výpožičné služby môžu byť obmedzené v čase, keď budú vyhlásené opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Dátum vrátenia výpožičiek si skontrolujte po prihlásení sa do svojho účtu v katalógu SCHK https://kis.fchpt.stuba.sk
Všetky výpožičky je možné v katalógu SCHK aj predĺžiť.
Výpožičky je možné vrátiť aj poštou.

Tieto pravidlá platia pre všetky ročníky všetkých stupňov štúdia.