Oznamy knižnice

Odstávka siete a systémov FCHPT

Úpravy elektrického rozvodu a údržby vybavenia v serverovni si vyžiadajú v dňoch 1. až 3.2.2019 (piatok až nedeľa) odstavenie celej sieťovej infraštruktúry a serverov fakulty. Nebudú dostupné žiadne služby poskytované v sieti FCHPT ani služby poskytované von zo siete. Ďakujeme za pochopenie.

Výpožičné služby SCHK v letnom semestri AR 2018/2019

V letnom semestri AR 2018/2019 budú výpožičné služby poskytované takto:

Výpožičky sa budú poskytovať od 22.1.2019 do 29.6.2019.
Predĺženie výpožičiek zo zimného semestra od 22.1.2019 do 29.6.2019.
Dátum vrátenia je v oboch prípadoch 29.6.2019 do 12:00.

Predlžovanie a výpožičky na obdobie prázdnin sa bude riešiť individuálne.

Tieto pravidlá platia pre všetky ročníky všetkých stupňov štúdia.

Odstávka systému Digitálnej knižnice

Systém Digitálnej knižnice je po odstávke opäť prístupný. Ďakujeme vám za trpezlivosť.

Vážení používatelia.
Ospravedlňujeme sa za problémy, ktoré vám môže spôsobiť výpadok prístupu k študijnej literatúre v Digitálnej knižnici.
Migrujeme na nový lepší systém, ktorý vám prinesie zlepšenia.
Ďakujeme za pochopenie.

Výpožičné služby SCHK v letnom semestri.

V letnom semestri AR 2017/2018 budú výpožičné služby poskytované takto:

Výpožičky sa budú poskytovať od 22.1.2018 do 29.6.2018.
Predĺženie výpožičiek zo zimného semestra od 22.1.2018 do 28.2.2018.
Dátum vrátenia je v oboch prípadoch 29.6.2018 do 12:00.

Predlžovanie a výpožičky na obdobie prázdnin sa bude riešiť individuálne.

Tieto pravidlá platia pre všetky ročníky všetkých stupňov štúdia.