Oznamy knižnice

WiFi sieť pre zamestnancov FCHPT

Vážení kolegovia
Dňom 20.3.2019 je popri bezdrôtovej sieti „eduroam“ k dispozícii pre zamestnancov fakulty bezdrôtová sieť „fchpt“.

Prihlasovacie meno do siete „eduroam“ je v tvare „login@stuba.sk“ a do siete „fchpt“ je to len „login“, kde login je prihlasovacie meno do AIS.

Rozdiely oboch sietí:
eduroam – je sieť v rámci projektu Eduroam, ktorá umožňuje bezplatné pripojenie študentov a zamestnancov v rámci počítačových sietí participujúcich inštitúcií. Z toho je zrejmé, že sa jedná o sieť, ktorá síce poskytuje pripojenie, ale neumožňuje prístup do častí IKT, ktoré sú neprístupné verejnosti. Napr. prístup do dochádzky, aktualizačného servera antivírusu, interných systémov a.p..
fchpt – je sieť určená pre zamestnancov fakulty s prístupom do všetkých potrebných interných sietí a systémov. Nie je povolená pre študentov všetkých stupňov.

Všetky časti sietí a systémov, vzhľadom na rozmanitosť a role v informačnom systéme STU sú nastavené podľa toho, ako sme oboznámení o ich potrebe pre zamestnancov. Ak by vám niektorá služba alebo systém prevádzkovaný STU nebol v sieti „fchpt“ dostupný, prosím o včasné informovanie technikov IKT v knižnici.

Linka na stánku pomocníka:
WiFi eduroam

Odstávka siete a systémov FCHPT

Úpravy elektrického rozvodu a údržby vybavenia v serverovni si vyžiadajú v dňoch 1. až 3.2.2019 (piatok až nedeľa) odstavenie celej sieťovej infraštruktúry a serverov fakulty. Nebudú dostupné žiadne služby poskytované v sieti FCHPT ani služby poskytované von zo siete. Ďakujeme za pochopenie.

Výpožičné služby SCHK v letnom semestri AR 2018/2019

V letnom semestri AR 2018/2019 budú výpožičné služby poskytované takto:

Výpožičky sa budú poskytovať od 22.1.2019 do 29.6.2019.
Predĺženie výpožičiek zo zimného semestra od 22.1.2019 do 29.6.2019.
Dátum vrátenia je v oboch prípadoch 29.6.2019 do 12:00.

Predlžovanie a výpožičky na obdobie prázdnin sa bude riešiť individuálne.

Tieto pravidlá platia pre všetky ročníky všetkých stupňov štúdia.

Odstávka systému Digitálnej knižnice

Systém Digitálnej knižnice je po odstávke opäť prístupný. Ďakujeme vám za trpezlivosť.

Vážení používatelia.
Ospravedlňujeme sa za problémy, ktoré vám môže spôsobiť výpadok prístupu k študijnej literatúre v Digitálnej knižnici.
Migrujeme na nový lepší systém, ktorý vám prinesie zlepšenia.
Ďakujeme za pochopenie.