Oznamy knižnice

Výpožičné služby SCHK v letnom semestri.

V letnom semestri AR 2017/2018 budú výpožičné služby poskytované takto:

Výpožičky sa budú poskytovať od 22.1.2018 do 29.6.2018.
Predĺženie výpožičiek zo zimného semestra od 22.1.2018 do 28.2.2018.
Dátum vrátenia je v oboch prípadoch 29.6.2018 do 12:00.

Predlžovanie a výpožičky na obdobie prázdnin sa bude riešiť individuálne.

Tieto pravidlá platia pre všetky ročníky všetkých stupňov štúdia.

Pripájanie sa do siete eduroam

Ak máte problém pripojiť sa do siete eduroam, skúste postupovať podľa tohoto návodu. Návod vás navedie aj na stránku univerzity s obrázkovým návodom pre systémy Windows a Linux.

Odlišnosti oproti návodom platné na FCHPT:

  • Typ zabezpečenia: WPA2-Enterprise a Typ šifrovania AES. Metóda autentifikácie musí byť zvolená PEAP.
  • Metóda overenia musí byť nastavená na EAP-MSCHAP v2. Toto nastavenie treba zvoliť aj v OS Android!!!
  • Certifikát certifikačnej autority STU CA uvedený v príkladoch je potrebné nahradiť od 1.8.2017 certifikátom TrustedRoot.cer / TrustedRoot.pem .

Stránka SCHK na Facebooku

Dovoľujeme si vás pozvať na nasledovanie našej knižnice na stránkach Facebooku.

Odstávka služieb knižnice

V dňoch 13. až 15.1.2016 a 20.1.2016 budú prebiehať údržbové práce na systémoch fakulty. V tomto období budú nedostupné viaceré služby knižnice – digitálna knižnica, tlačové služby, cloudové služby. Služby katalógu a knižničný systém bude plne dostupný. V dňoch 13.1. a 20.1. nebude však z dôvodu nedostupnosti internetu v priestoroch možné robiť výpožičné transakcie /vracanie, vypožičiavanie a predlžovanie/.