Predlžovanie výpožičiek

Svoje výpožičky si môžete predlžovať v katalógu SCHK na odkaze: https://kis.fchpt.stuba.sk/.

Predlžovanie je povolené 30 dní pred dátumom vrátenia.