Predlžovanie výpožičiek a vrátenie počas prázdnin

Všetky výpožičky je možné predĺžiť do dátumu 17.7.2015. Predlžovanie je možné uskutočniť spôsbmi uvedenýmmi na stránke Predlžovanie výpožičiek.
Počas prázdnin budú obmedzené otváracie hodiny. Všetky výpožičky môžete vrátiť poštou, alebo na č.dverí 228, v čase od 8.00 – do 13.00 hod.