Predlžovanie výpožičiek

Dnešným dňom je možnosť predĺženia výpožičiek učebných materiálov do 13.7.2012. Posledný deň, kedy je možné predĺženie uskutočniť je 30.6.2012. Predlžovanie je možné uskutočniť spôsbmi uvedenýmmi na stránke http://www.schk.sk/sluzby/vypozicne-sluzby/