Pripájanie sa do siete eduroam

Ak máte problém pripojiť sa do siete eduroam, skúste postupovať podľa tohoto návodu. Návod vás navedie aj na stránku univerzity s obrázkovým návodom pre systémy Windows a Linux.

Odlišnosti oproti návodom platné na FCHPT:

  • Typ zabezpečenia: WPA2-Enterprise a Typ šifrovania AES. Metóda autentifikácie musí byť zvolená PEAP.
  • Metóda overenia musí byť nastavená na EAP-MSCHAP v2. Toto nastavenie treba zvoliť aj v OS Android!!!
  • Certifikát certifikačnej autority STU CA uvedený v príkladoch je potrebné nahradiť od 1.8.2017 certifikátom TrustedRoot.cer / TrustedRoot.pem .