Aktuality

Digitalizované učebnice a skriptá

01. 10. 2012 – Slovenská chemická knižnica od dnešného dňa sprístupnila pre svojich čitateľov novú službu eStudy – Digitálnu knižnicu študijnej literatúry. Služba je dostupná v testovacom režime /spoločný prístup/ na adrese ebooks.schk.sk. Služba je dostupná na všetkých počítačoch pripojených do siete FCHPT a pre prístup mimo budovy fakulty je potrebné pripojenie do siete STU cez VPN.

Zmena otváracích hodín

03. 09. 2012 – Od dnešného dňa sa predlžujú otváracie hodiny študovní do 17:00h okrem piatku, kedy zostáva otvorené do 14:00h.

Predlžovanie výpožičiek

04. 06. 2012 – Dnešným dňom je možnosť predĺženia výpožičiek učebných materiálov do 13.7.2012. Posledný deň, kedy je možné predĺženie uskutočniť je 30.6.2012. Predlžovanie je možné uskutočniť spôsbmi uvedenýmmi na stránke http://www.schk.sk/sluzby/vypozicne-sluzby/