Prístup k voľne dostupným časopisom RSC

Slovenská technická univerzita má od minulého roku nastavený prístup k voľne dostupným časopisom vydavateľstva Royal Society of Chemistry.

Tento rok pribudol nový časopis:
* Environmental Science: Water Research & Technology

Okrem tohto je naďalej umožnený prístup k:
* ChemSpider – www.chemspider.com databáza poskytujúca prístup ku
štruktúrovaným vzorcom a rôznym ďalším dátam.
* Materials Horizons
The new home for rapid reports of exceptional significance on innovative
materials
* Environmental Science: Nano
Nanomaterial interactions with environmental & biological systems
* Inorganic Chemistry Frontiers
An international journal of inorganic chemistry
* Organic Chemistry Frontiers
An international journal of organic chemistry
* Chemical Sciences – open access titul