Vrátenie kníh počas prázdnin

Od dňa 21.7.2014 do 24.8.2014 budú verejné priestory knižnice zatvorené.
Knihy môžete vrátiť poštou, alebo na č.dverí 228, v čase od 8.00 – do 13.00 hod.