Vrátenie výpožičiek v čase letných prázdnin AR 2021/2022

V čase letných prázdnin je možné vrátiť výpožičky v knižnici alebo v kancelárii knižnice 228. Výpožičky je možné poslať aj poštou na adresu knižnice.
Ak si potrebujete svoje výpožičky ponechať aj počas prázdnin, alebo v ďalšom AR 2022/2023, skontrolujte si výpožičnú dobu a včas si ich predĺžte.
Želáme vám príjemné prázdniny.