Výpožičky zo zimného semestra a nové výpožičky v AR 21/22

Všetky svoje výpožičky si môžete predlžovať v knižničnom systéme SCHK. Knižky môžete vrátiť aj osobne v SCHK podľa platných pravidiel STU, alebo poštou.
Budova fakulty však bude v čase vianočných sviatkov až do Nového roka uzatvorená, v tomto čase nebude možné vrátenie osobne.
Ak potrebujete pomoc, skúste to najskôr v odpovediach na časté otázky. Ak odpoveď nenájdete, použite formulár Spýtajte sa knižnice.
Ďakujeme vám a želáme vám šťastné a požehnané vianočné sviatky a v novom roku 2022 najmä veľa zdravia, síl a elánu do ďalšieho štúdia.