Výpožičné služby SCHK v letnom semestri AR 2019/2020

V letnom semestri AR 2019/2020 budú výpožičné služby poskytované nasledovne:

Knižnica je otvorená podľa obvyklých otváracích hodín.
Dátum vrátenia výpožičiek je do 4.7.2019 do 12:00.

Úpravou študijného harmonogramu bolo skúškové obdobie predĺžené do 25.7.2020.
Všetky výpožičky je možné do 27.7.2020 do 13:00 predĺžiť. O predĺženie treba požiadať osobne, emailom, SMS, alebo telefonicky.
Pri predlžovaní uvádzajte číslo používateľského preukazu.
Predlžovanie a výpožičky na obdobie prázdnin sa bude riešiť individuálne.

Tieto pravidlá platia pre všetky ročníky všetkých stupňov štúdia.