Výpožičné služby SCHK v letnom semestri AR 2020/2021

Počas letného semestra AR 2020/2021 budú výpožičné služby poskytované nasledovne:

Všetky verejné priestory knižnice sú otvorené podľa platného COVID automatu a pri dodržaní hygienických predpisov.

Študijná literatúra je dostupná online cez Digitálnu knižnicu.

Výpožičky sa realizujú všetkými dostupnými spôsobmi.
Výpožičné služby môžu byť obmedzené v čase, keď budú vyhlásené opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Dátum vrátenia výpožičiek si skontrolujte po prihlásení sa do svojho účtu v katalógu SCHK https://kis.fchpt.stuba.sk
Všetky výpožičky je možné v katalógu SCHK aj predĺžiť.
Výpožičky je možné vrátiť aj poštou.

Tieto pravidlá platia pre všetky ročníky všetkých stupňov štúdia.