Výpožičné služby SCHK v letnom semestri.

V letnom semestri AR 2017/2018 budú výpožičné služby poskytované takto:

Výpožičky sa budú poskytovať od 22.1.2018 do 29.6.2018.
Predĺženie výpožičiek zo zimného semestra od 22.1.2018 do 28.2.2018.
Dátum vrátenia je v oboch prípadoch 29.6.2018 do 12:00.

Predlžovanie a výpožičky na obdobie prázdnin sa bude riešiť individuálne.

Tieto pravidlá platia pre všetky ročníky všetkých stupňov štúdia.