Výpožičné služby SCHK pre zimný semester AR 2022/2023

Organizácia výpožičiek pre zimný semester AR 2022/2023 bude takáto:

– všetky nevrátené výpožičky je možné vrátiť bez obmedzení,
– registrácia používateľov, predĺženia výpožičiek a výpožičky pre zimný semester sa začnú najskôr od 6.septembra 2022,
– poplatky za služby sú v Cenníku SCHK.

Ďalšie podrobnosti budú postupne zverejnené na stránkach SCHK.
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás znova v škole.