WiFi sieť pre zamestnancov FCHPT

Vážení kolegovia
Dňom 20.3.2019 je popri bezdrôtovej sieti „eduroam“ k dispozícii pre zamestnancov fakulty bezdrôtová sieť „fchpt“.

Prihlasovacie meno do siete „eduroam“ je v tvare „login@stuba.sk“ a do siete „fchpt“ je to len „login“, kde login je prihlasovacie meno do AIS.

Rozdiely oboch sietí:
eduroam – je sieť v rámci projektu Eduroam, ktorá umožňuje bezplatné pripojenie študentov a zamestnancov v rámci počítačových sietí participujúcich inštitúcií. Z toho je zrejmé, že sa jedná o sieť, ktorá síce poskytuje pripojenie, ale neumožňuje prístup do častí IKT, ktoré sú neprístupné verejnosti. Napr. prístup do dochádzky, aktualizačného servera antivírusu, interných systémov a.p..
fchpt – je sieť určená pre zamestnancov fakulty s prístupom do všetkých potrebných interných sietí a systémov. Nie je povolená pre študentov všetkých stupňov.

Všetky časti sietí a systémov, vzhľadom na rozmanitosť a role v informačnom systéme STU sú nastavené podľa toho, ako sme oboznámení o ich potrebe pre zamestnancov. Ak by vám niektorá služba alebo systém prevádzkovaný STU nebol v sieti „fchpt“ dostupný, prosím o včasné informovanie technikov IKT v knižnici.

Linka na stánku pomocníka:
WiFi eduroam