Catalogue | SCHKSCHK|Catalogue

Základné informácie

Katalóg SCHK je súčasťou katalógov slovenských knižníc na portáli Slovenská knižnica. Na tomto portáli je možné vyhľadať a rezervovať tituly na výpožičky a následne si ich vyzdvihnúť v priestoroch SCHK. ID údaje potrebné pre login do systému sa získavajú pri registrácii čitateľského preukazu. Na portáli Slovenská knižnica je možné vyhľadať a rezervovať si tituly aj v ďalších významných slovenských knižniciach.


Vstup do katalógu

Vstup do katalógu SCHK je tu.


Spôsob prihlásenia

Do systému sa prihlasuje priamo na portáli katalógu pomocou údajov získaných pri registrácii čitateľského preukazu.

Registrácia, vystavenie alebo predĺženie čitateľského preukazu o ďalší akademický rok: 7€


Otázky ohľadom služby

  1. (Povinné)
  2. (Povinná platná e-mailová adresa)
  3. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days