E-mail a IP pridelenie | SCHKSCHK|helpdesk|E-mail a IP pridelenie
E-mail pre študenta, zamestnanca

Po prevzatí prístupového mena a hesla na informačný systém STU u systémového integrátora tomas.molnar@stuba.sk, sa vám s tým istým heslom aktivuje aj poštová schránka v tvare meno.priezvisko@stuba.sk.

Pridelenie IP

Vyplňte, prosím, formulár pre novú IP-adresu a odošlite na e-mail richard.heriban@stuba.sk, obratom dostanete novú IP-adresu a dôležité sieťové konfiguračné nastavenia. V prípade doktorandov treba uviesť aj meno vedúceho.