Nákup PC a komponentov | SCHKSCHK|helpdesk|Nákup PC a komponentov
 

Nákup PC a komponentov sa uskutočňuje cez Centrum nákupu VT.
Takto môžete nakúpiť nové počítače a komponenty k už zakúpeným PC, u ktorých sa nejedná o opravu. Vybrať si môžete z aktuálneho cenníka firmy TeGem. Dohodnutá kúpna cena objednaných predmetov kúpy je cena uvedená v cenníku na www.tegem.sk. Cenník je pravidelne aktualizovaný.

Prihlásenie na www.tegem.sk
Login:stu
Heslo:stu

Q&A

– Pri kúpe nového PC musím kúpiť aj operačný systém?
– Áno.

– Ku ktorým PC môžem komponenty nakúpiť?
– Komponenty môžete kupovať k PC zakúpeným z bežných finančných prostriedkov.

– Navršuje sa cena PC o cenu novozakúpených komponentov?
– Áno.

– Čo všetko musím uviesť v objednávke?
– Okrem presnej špecifikácie produktu, je potrebné uviesť pracovisko a meno osoby, ktorá objednávku vybavuje. Ak nakupujete komponenty k PC je potrebné uviesť aj inventárne číslo PC ku ktorému komponenty kupujete. Objednávku, vytlačenú a podpísanú zodpovedným vedúcim pracoviska, odneste na schválenie na Úsek ekonomických činností dekanátu (p. Kissová, p. Klímová).

– Na koho adresujem objednávku?
– Objednávku adresujte na :
TeGem s.r.o.
Mýtna 15, 811 07 Bratislava
Po schválení môžete objednávku osobne doručiť do Centra nákupu VT, alebo poslať faxom na číslo: 52 62 00 64. Vaša objednávka bude zaevidovaná a doručená do TeGem-u. Jej realizáciu môžete sledovať tu.

– Ako postupovať ďalej?
– Po vybavení vašej objednávky si môžete tovar vyzdvihnúť v Centre nákupu VT STU.

KONTAKT
Ing. Zoltán Kovács
tel.: 02 / 571 041 99
fax: 02 / 526 200 64
e-mail: centrum.nakupu@stuba.sk, zoltan.kovacs@stuba.sk

Branislav Patrnčiak
tel.: 02 / 571 041 99
fax: 02 / 526 200 64
e-mail: centrum.nakupu@stuba.sk, branislav.patrnciak@stuba.sk