WiFi | SCHKSCHK|helpdesk|WiFi
 

WiFi na STU je umožnené v rámci projektu Eduroam – infraštruktúrou, ktorá umožňuje bezplatné pripojenie študentov a zamestnancov v rámci počítačových sietí participujúcich inštitúcií.

Postup pripojenia:

Získanie prístupových údajov

Návody ako sa pripojiť k sieti Eduroam nájdete na stránke wifi.stuba.sk. Tu je linka: Ako sa pripojiť do eduroam. Tu nájdete návody pre systémy Windows a Linux. Návod pre OS Android je nižšie.

Odlišnosti oproti návodom platné na FCHPT:

 • Typ zabezpečenia: WPA2-Enterprise a Typ šifrovania AES. Metóda autentifikácie musí byť zvolená PEAP.
 • Metóda overenia musí byť nastavená na EAP-MSCHAP v2. Toto nastavenie treba zvoliť aj v OS Android!!!
 • Certifikát certifikačnej autority STU CA uvedený v príkladoch je potrebné nahradiť od 1.8.2017 certifikátom TrustedRoot.cer / TrustedRoot.pem .

Nastavenie v OS Android

1/ Zámka obrazovky
Pre správnu funkciu zabezpečenej siete je treba nastaviť zámku obrazovky – PIN, heslo, odtlačok prsta od verzie 5.1. Toto je potrebné pre inštaláciu certifikátu. Iné spôsoby zamykania pravdepodobne nestačia.
Návody:

2/ Prvé pripojenie bez zabezpečenia
Pri prvom pripojení k sieti eduroam chýba nastavenie kontroly certifikátu a mena autentizačného servera. Po pripojení sa do siete eduroam je potrebné doinštalovať si certifikát a dokončiť konfiguráciu ručne. Zámka obrazovky pri inštalácii certifikátu už musí byť aktívna.

 • V menu nájdite položku Nastavenie a otvorte ju. Pokračujte na položku Wi-Fi.
 • V zozname dostupných sietí nájdite sieť eduroam a otvorte ju kliknutím.
  Zobrazí sa nastavenie siete, kde je potrebné nastaviť tieto hodnoty:
  Metóda EAP: PEAP; Overenie Phase 2: MSCHAPV2; Certifikát CA zatiaľ nevypĺňať; Anonymná identita nevypĺňať; Identita: login@stuba.sk; Heslo: heslo do vpn a eduroam. Heslo získate v AIS.
 • Pokračujte tlačítkom Pripojiť. Ak je všetko vporiadku, zobrazí sa zoznam sietí a pri sieti eduroam bude zobrazený text Pripojené.

3/ Inštalácia certifikátu
V prezerači si stiahnite certifikát TrustedRoot.cer.
Pri inštalácii sa môže zobraziť dopyt na zadanie názvu certifikátu. Doplňte vhodne tento názov. V niektorých verziách tiež aj voľba použitia certifikátu. Vyberte Wi-Fi.
Certifikát si do mobilu môžete tiež poslať emailom, nakopírovať z počítača, z úložiska, SD kartou, iným spôsobom výmeny súborov.

4/ Úprava konfigurácie siete eduroam
Ručne je možné nastaviť len certifikačnú autoritu. Meno autentizačného servera zadať ručne nie je možné. Úpravu je možné urobiť aj bez pripojenia k sieti eduroam.

 • V menu nájdite položku Nastavenie a otvorte ju. Pokračujte na položku Wi-Fi.
 • V zozname dostupných sietí nájdite sieť eduroam. Menu pre úpravu konfigurácie sa otvorí dlhým podržaním na položke eduroam.
 • Nájdite parameter Certifikát CA a z ponuky vyberte certifikát TrustedRoot CA – meno, ktoré ste si zadali pri inštalácii certifikátu.
 • Výber potvrďte tlačidlom Uložiť.