Základné informácie | SCHK



SCHK|helpdesk|Základné informácie
 

“helpdesk” slúži na podrobnejšie informácie ohľadom používania softvéru, hardvéru, sietí. Tieto informácie sú určené pre študentov ako aj pre zamestnancov FCHPT.