Print | SCHKSCHK|print

Základné informácie

Print alebo “Tlač na požiadanie”

je služba SCHK, pomocou ktorej poskytujeme možnosť vytlačiť dokument, zaujímavú informáciu z webu alebo diplomovku z počítačov v knižnici a vo vestibule fakulty.

Súbor sa jednoducho odošle na tlač a dokument sa vytlačí po priložení Mifare karty s kreditom k terminálu v priestoroch fakulty. Po 24 hodinách sa v prípade neuskutočnenia tlače príkaz na tlač anuluje. Takto je možné vytlačiť zaujímavé informácie, študijný materiál, diplomovku. Tieto dokumenty môžu pochádzať z webových stránok (napríklad články), môžu to byť vlastné súbory či študijný materiál zo služieb eStudy a studyCloud.

Spôsoby odoslania tlače sa líšia podľa toho, či je potreba tlačiť zo svojho PC, z počítača knižnice alebo zo služby eStudy.


Tlač z počítačov knižnice

Informácie, ktoré je takto možné vytlačiť pochádzajú buď z webu, služieb eStudy, studyCloud alebo osobného usb kľúča. Po zalogovaní sa, sa jednoducho odošle tento dokument na tlač pomocou príslušnej ikonky v programe prehliadania dokumentu alebo webového prehliadača a vzápätí sa dá tento dokument vytlačiť v priestoroch knižnice po priložení Mifare karty s kreditom.


Tlač z vlastného PC

Na službe práve pracujeme a spustenie očakávame vo februári 2014.

Otázky ohľadom služby

  1. (Povinné)
  2. (Povinná platná e-mailová adresa)
  3. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days