Základné informácie

Základné informácie

Základné informácie sú obsiahnuté v týchto najdôležitejších témach:


Otváracie hodiny

Semester

Výpožičky Študovne
Pondelok 12:00 – 13:00 08:00 – 17:00
Utorok 12:00 – 13:00 08:00 – 17:00
Streda 12:00 – 13:00 08:00 – 17:00
Štvrtok 12:00 – 13:00 08:00 – 17:00
Piatok 12:00 – 13:00 08:00 – 14:00
Sobota zatvorené zatvorené
Nedeľa zatvorené zatvorené

Vrátenie vypožičanej študijnej literatúry je možné počas celej otváracej doby.

Skúškové obdobie

Výpožičky Študovne
Pondelok 12:00 – 13:00 08:00 – 14:00
Utorok 12:00 – 13:00 08:00 – 14:00
Streda 12:00 – 13:00 08:00 – 14:00
Štvrtok 12:00 – 13:00 08:00 – 14:00
Piatok 12:00 – 13:00 08:00 – 14:00
Sobota zatvorené zatvorené
Nedeľa zatvorené zatvorené

Vrátenie vypožičanej študijnej literatúry je možné počas celej otváracej doby.

Prázdniny

Výpožičky Študovne
Pondelok zatvorené zatvorené
Utorok zatvorené zatvorené
Streda zatvorené zatvorené
Štvrtok zatvorené zatvorené
Piatok zatvorené zatvorené
Sobota zatvorené zatvorené
Nedeľa zatvorené zatvorené

Bližšie informácie o výpožičkách je možné získať tu.


Kontakt

Slovenská chemická knižnica
Radlinského 9
812 37 Bratislava 1

Výpožičná služba v čase výpožičných hodín:

+421 2 593 25 157

Služba študovne v čase otváracích hodín SCHK:

+421 2 593 25 156

Akvizícia a katalogizácia:

+421 918 674 119

Úsek knižničných služieb

Evidencia čitateľov, pokladňa, reprografické služby
. Ľudmila Turkovičová
Výpožičky, sklad skrípt a učebníc
. Július Martinkovič
. Helena Nagyová

Bibliograficko-informačný úsek

Evidencia publikačnej činnosti, PR a marketing FCHPT
. Iveta Drtilová

Úsek doplňovania, revízie a spracovania fondu

Knihy, periodiká, záverečné práce, prírastkový zoznam, úbytkový zoznam
. Oľga Vaculová

Hlavný knihovník a zástupca riaditeľa

KIS Virtua, digitalizácia, sieť FCHPT, WIFI siete, digitálna knižnica, archív
. Marian Hvolka

Vydavateľstvo, PR, marketing SCHK

Žiadosti o vydanie a tlač, ISBN
. Eva Lukáčová
Tlač posterov, záverečných prác, učebníc, sktípt a zborníkov
. Marian Tallo
Grafika, úprava dokumentov
. Andrej Kožuch
. Michelle Kožuchová Bajema

Úsek informačných technológií a supercomputingu

Tlač posterov, technické problémy, verejné terminály, dataprojektory, IP adresy
. Richard Heriban
. Matúš Juraj Beder
. Martin Weiss

Ekonomika

Ekonomika, majetok
. Silvia Zárišová
Riaditeľ SCHK

. Jozef Dzivák


Cenník

Čitateľský preukaz

 • Registrácia a vystavenie čitateľského preukazu na jeden akademický rok 10,00€
 • Predĺženie platnosti čitateľského preukazu o ďalší akademický rok 10,00€
 • Strata čitateľského preukazu a vydanie náhradného 5,00€
 • Registrácia a vystavenie vstupu na jeden deň 2,00€

Reprografické služby

 • Čierna kópia formátu A4/1 strana – samoobsluha z vlastných dokumentov 0,05€
 • Čierna kópia formátu A4/1 strana – samoobsluha z fondu knižnice 0,10€
 • Farebná kópia formátu A4/1 strana – samoobsluha z vlastných dokumentov 0,30€
 • Čierna tlač formátu A4/1 strana – 0,05€
 • Farebná tlač formátu A4/1 strana – 0,20€
 • Kupón na dobitie kreditu na tlač do formátu A4 – čierna tlač 1,00€
 • Kupón na dobitie kreditu na tlač do formátu A4 – čierna tlač 2,00€
 • Kupón na dobitie kreditu tlač do formátu A4 – čierna tlač 5,00€

Za obojstranné kopírovanie a tlač sa účtuje dvojnásobok ceny jednostrannej kópie.
Cena iných formátov sa účtuje ako násobok ceny formátu A4

Poplatky za nedodržanie stanovenej výpožičnej lehoty

 • Oneskorené vrátenie dokumentu po stanovenej výpožičnej dobe – za každý dokument a deň 0,10€
 • Oneskorené predĺženie dokumentu po stanovenej výpožičnej dobe – za každý dokument a deň 0,10€
 • Prvá a každá ďalšia upomienka za nevrátenie dokumentu – za každý dokument 1,00€

Poplatky za poškodenie dokumentu

 • Poškodenie dokumentu-malý rozsah 2,00€
 • Poškodenie čiarového kódu 2,00€
 • Strata dokumentu (manipulačný poplatok) + náhrada dokumentu v zmysle článku 11 Knižničného a výpožičného poriadku 2,00€

Projekty SCHK

Doterajšie najúspešnejšie projekty zahŕňajú:

Momentáne pracujeme na týchto projektoch:

V rámci širšieho projektu SUCCEED pracujeme na dielčej úlohe evaluácie pracovných nástrojov pre optimalizáciu (masovej) digitalizácie. Testujeme a vyhodnocujeme grafické nástroje, ktoré sme integrovali do procesu prenosu analógových dát na digitálne. Evaluácia nástrojov bude slúžiť na ďalšie usmerňovanie kulúrnych a vedeckých inštitúcií a odporúčaní, čo sa týka spracovávania a post-processingu ich digitálnych dát a skenov. Viac informácií o projekte na https://succeed-project.eu/

SCHK si spolu s významnými kultúrnymi inštitúciami krajín V4 pripomína výročie 1.sv.vojny projektom WWI – 100 years. Najdôležitejšími výstupmi projektu bude webová stránka s pôvodným materiálom a dokumentmi najdôležitejším pre chápanie vývinu vojny. Projekt teda zahŕňa prípravu digitálnych a analógových dokumentov, skenovanie, prípravu metaúdajov, dizajn webstránky a funkcionalít pre čo najlepšie a najkvalitnejšie využitie a zobrazovanie dokumentov. Podrobné informácie na https://www.schk.sk/wordpress/wwi-100-years/