Objednávka na tlač záverečnej práce

    Vypočítanú cenu za tlač je potrebné uhradiť prevodom na účet č. SK78 8180 0000 0070 0008 1471, VS:6288. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno. Potvrdenie o úhrade je potrebné poslať v e-mailovej odpovedi na túto žiadanku, alebo na e-mailovú adresu zaverecneprace [at] fchpt.stuba.sk. Objednávka sa považuje za záväznú až po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet. Prácu vyrobíme obvykle do 3 dní od pripísania finančných prostriedkov na náš účet.

    O vybavení vás budeme informovať.

    UPOZORNENIE: Objednávky prijaté v čase odstávky vydavateľských a tlačových služieb sa začnú spracovávať až po ukončení odstávky. Ďakujeme vám za pochopenie.