Žiadanka na tlač

Loading...
0
* Požadovaný

Presné počty čiernych a farebných strán je možné doplnit aj dodatočne, čím sa následne zmení aj cena. Pre jej aktuálny výpočet použite kalkulačku.

Stlačením tlačidla ODOSLAŤ súhlasím s cenou za tlač a prehlasujem, že všetky údaje sú vyplnené správne.

Objednávka sa stáva záväznou po uhradení tlače záverečnej práce a poštovného (voliteľné).